Bogactwo lokalnej kultury!

Historia wieży widokowej

 

Wieża Widokowa znajduje się w południowo – zachodniej części miasta Mirsk. Powstała w wyniku adaptacji wieży ciśnień na obiekt turystyczny. Co ciekawe, Wieża ciśnień funkcjonowała w mieście do końca lat 70-tych XX wieku.

Wodne wieże ciśnień budowano, aby grawitacyjnie, na zasadzie naczyń połączonych, rozprowadzić do mieszkań za pomocą rurociągów wodę pitną zgromadzoną w wysoko położonym zbiorniku.

Konieczność postawienia wieży wodnej w Mirsku pojawiła się po zanieczyszczeniu dotychczasowych wód pitnych przez zakłady w Krobicy i Skarbkowie. Wodę czerpano z ujęcia znajdującego się powyżej Krobicy.

Mirski obiekt zaprojektowany został w latach 1887-1890 pod kierunkiem okolicznego mistrza budowlanego O. Jaekela na rzucie ośmioboku i mierzy 37,5 m od poziomu terenu.

Konstrukcyjnie wieża w Mirsku jest bardzo ciekawym obiektem.

Jest podpiwniczona, jej ściany do wysokości parteru wymurowano z kamienia bazaltowego. Zrąb kamienny zakończono gzymsem pokrytym dachówką ceramiczną, karpiówką.  Wyżej, w części nadziemnej wybudowana jest z cegły licówki o grubości 40-65 cm. Od poziomu stropu zbiornika do poziomu pokrycia hełmu wieża wykończona jest tynkiem nakrapianym. Zakończona została więźbą dachową drewnianą jętkowo-płatwiową, wielospadową, ośmioboczną, pokrytą dachówką ceramiczną, karpiówką z bocznymi 4 lukarnami dachowymi.

Od wewnątrz wieża doświetlona jest 22 otworami okiennymi z drobnowymiarowych profili stalowych, z których roztaczają się piękne widoki na Góry Izerskie.

Dawniej, komunikację pomiędzy poszczególnymi 7 kondygnacjami wieży stanowiły oryginalne drewniane schody policzkowe a monolityczny strop do obsługi zbiornika na wodę oparto na stalowych belkach.

"Od wewnątrz wieża doświetlona jest 22 otworami okiennymi z drobnowymiarowych profili stalowych, z których roztaczają się piękne widoki na Góry Izerskie. "

W 2008 roku decyzją samorządu lokalnego postanowiono odrestaurować obiekt i zmienić jego przeznaczenie na wieżę widokową z zachowaniem detali i urządzeń wodociągowych pierwotnego przeznaczenia. 

Inwestycja możliwa była dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska” Działanie 6.4 „Turystyka kulturowa” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.04.00-02-049/09-00 z dnia 25.01.2010 r. w ramach projektu partnerskiego o nazwie: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie” realizowanym wspólnie przez gminy: Świeradów Zdrój (lider projektu), Kowary, Janowice Wielkie, Mirsk i miasto Jelenia Góra.

Nadzór inwestorski prowadził p. Andrzej Oleszkiewicz z Biura Inwestorskiego, Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło z dniem 21.04.2010 r. przekazaniem placu budowy. Realizacja i przebieg prac budowlanych przebiegła sprawnie, co umożliwiło dokonanie odbioru końcowego zadania w dniu 18.04.2011 r. W dniu 20.12.2012 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śl. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.

Mirska wieża przeszła gruntowną modernizację, podczas której wymieniono stare, uszkodzone drewniane schody na stalowe – kratowane. W miejscu dawnego zbiornika, na ostatniej kondygnacji, wykonano zabudowany taras widokowy z 4 lunetami. Z 8 okien wieży, znajdujących się na szczycie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, podziwiać można rozległą 360 stopniową panoramę Pogórza Izerskiego. Na zewnątrz wieża iluminowana jest czterema projektorami halogenowymi o mocy 400W każdy na 150 cm wysięgnikach. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane jest poprzez stycznik skorelowany z zegarem astronomicznym. Zmianie uległa także infrastruktura terenowa, w tym chodnik i opaska wokół wieży, ogrodzenie terenu a także ławki i kosze parkowe. Ponadto zamontowano tablicę pamiątkową oraz informacyjną dostosowaną dla osób z upośledzoną funkcją wzroku.

DANE TECHNICZNE WIEŻY WIDOKOWEJ:

Powierzchnia użytkowa po przebudowie

159,50 m2

Powierzchnia zabudowy

73,80 m2

Kubatura

1 572,00 m3

Wysokość budynku od poziomu terenu do szczytu dachu

37,50 m

Wysokość budynku do platformy widokowej wynosi

159,50 m2

Powierzchnia użytkowa po przebudowie

21,50 m

Koszty inwestycji wyniosły 778 468,52 zł, na które złożyły się środki finansowe:

  1. Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2007-2013 w kwocie 445 602,44 zł, co stanowiło 69,99% kosztów kwalifikowalnych licząc od kwoty 636 655,87 zł.
  2. Budżet gminy Mirsk w wysokości 332 866,08 zł.
 

W dniu 13.07.2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej Wieży Widokowej. Przez okres 5 lat wieża widokowa udostępniana była turystycznie gratis.

W latach 2019 – VI 2023  w wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z dnia 05.08.2019 r., Operatorem obiektu została Pani Patrycja Werecka, reprezentująca firmę Góry Przewodnik z siedzibą Kamień 18b, 59-830 Mirsk

Od dnia 13.06.2023 r. w wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości z dnia 16.05.2023r., Operatorem obiektu został Pan Robert Szuman, reprezentujący firmę HAWK Centrum Szkoleń Specjalistycznych i Prac Wysokościowych w Miedziance, z siedzibą Miedzianka 56, 58-520 Janowice Wielkie.

ZWIEDZAJĄC RAZEM ZYSKAJ RABAT 3 PLN/ OS.

KOPALNIA ŚW. JAN W KROBICY

WIEŻA WIDOKOWA

LUB

Muzeum Czarci Młyn

WIEŻA WIDOKOWA

LUB

= -3 zł